Advertisement
Advertisement
Arrow Left
Arrow Right
Advertisement

Xom trong, 64

 Kể từ 19:14 GMT+07:00
31°
Khá
Ngày 34° Đêm 27°
Mostly Clear Night

Mưa

Có khả năng bão kết thúc vào khoảng 8:15 pm.

Thời tiết hôm nay tại Xom trong, 64

38°Cảm giác như
Sun Rise

5:19

Sunset

18:42

Temperature
Cao/Thấp
--/27°
Wind
Gió
Wind Direction23 km/giờ
Humidity
Độ ẩm
75%
Dew Point
Điểm ngưng
26°
Barometric Pressure
Áp suất
Arrow Up1002.0 mb
UV Level
Chỉ số UV
0 / 11
Visibility
Tầm nhìn
9.66 km
Moon Phase
Tuần trăng
Trăng rằm
Hidden Weather Icon Masks
Hidden Weather Icon Symbols